واگذاری دستگاه POS

انتقال مالکیت دستگاه کارتخوان فرصتی است تا برخی از صاحبان کسب و کار که بنا به هر دلیلی اعم از تغییر و یا تعطیلی کسب و کار خود. اقدام به فروش دستگاه کارتخوان کرده و در مقابل امتیاز استفاده آن را به فرد و یا افرادی می دهند. که بتوانند به سرعت پس از انتقال مالکیت از آن استفاده کنند. اگر سوالات و ابهاماتی در خصوص انتقال مالکیت دستگاه پوز ذهن شما را درگیر کرده به شما پیشنهاد می کنیم. این مطلب مفید را مطالعه کرده تا پاسخ تمام پرسش های خود پیرامون این موضوع را بیابید. ... ادامه مطلب