فروش Cashless ATM

با توجه به اینکه بخش وسیعی از استفاده کاربران از دستگاه های خودپرداز بصورت غیرنقدی و تراکنش های بین بانکی می باشد ، نسل جدیدی از دستگاه ها بنام cashless atm ها در سال ۲۰۱۲ به بازار معرفی شد. ... ادامه مطلب