نشریه "شهرهای جهان" که نشریه ای است خصوصی ومستقل ، با هدف انعکاس فعالیتهای فنی، عمرانی ومدیریت شهری صورت گرفته در کلان شهرهای ایران به ویژه تهران و آشنا سازی مخاطبان خود با سیر پیشرفت علوم فنی و تکنولوژی ساخت ابنیه، راه ها، حمل و نقل و ترافیک، شهرسازی و مدیریت شهری در سراسر جهان، در سال  1388وارد عرصه رسانه های مکتوب شده است.

نشریه شهر های جهان، با شماره ثبت مجوز  88/15629 و شماره شا پا  ، ISSN 2228-7574 فصلنامه علمی، پژوهشی و اطلاع رسانی در زمینه های مهندسی راه و ساختمان، معماری، شهر سازی و مدیریت شهری می باشد.

گسترش شهرنشینی شرایطی نوین و پیچیدگی های مدیریتی جدیدی برای مدیریت کلان شهر ها پیش روی آورده است که جهت حل مشکلات ذیربط ،بهبود مدیریت شهری و ارتقای کیفیت خدمات شهری ، نیاز به بهره گیری از تجربیات دیگر شهر های جهان و پژوهش های علمی می باشد.

بدیهی است این مجله رسانه مناسبی برای معرفی فعالیت ها و خدمات مدیریت شهری کلانشهر ها و مجموعه های فنی و مهندسی و آخرین دستاورد ها و نو آوری های جهانی در جهت رسیدن به توسعه پایدار کلانشهر های کشور می باشد.

توسعه پایدار شهری برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان ضرورت حیاتی دارد. از این رو ، زمان آن رسیده تا از طریق این نشریه تخصصی همگی شهروندان، به ویژه مهندسان و کارشناسان با این نشریه هم کاری کنند و با ارسال اخبار و مقالات خود در انتشار دانش توسعه پایدار شهری مشارکت نمایند


نحوه درآمدزایی دستگاه

یکی از راه‌های نوین کسب درآمد برای بانکهای دولتی و خصوصی، واگذاری دستگاه‌های خودپرداز به اشخاص حقیقی است. در این راستا از سال 1391بانکها اقدام به مشارکت با اشخاص حقیقی کرده‌اند.