نحوه درآمدزایی دستگاه

یکی از راه‌های نوین کسب درآمد برای بانکهای دولتی و خصوصی، واگذاری دستگاه‌های خودپرداز به اشخاص حقیقی است. در این راستا از سال 1391بانکها اقدام به مشارکت با اشخاص حقیقی کرده‌اند.

آشنایی با کسب و کار نوین

 یکی از راه‌های نوین کسب درآمد برای بانکهای دولتی و خصوصی، واگذاری دستگاه‌های خودپرداز به اشخاص حقیقی است. در این راستا از سال 1391بانکها اقدام به مشارکت با اشخاص حقیقی کرده‌اند. اگر نگاهی به روند توسعه خودپرداز توسط بانکها بیندازیم، می‌بینیم که آن ها به علت عدم مدیریت دستگاه های خارج از شعب و سرویس دهی به موقع دیگر تمایلی به خرید این دستگاه‌ها و سرمایه‌گذاری روی آنها ندارند و سعی می‌کنند با مشارکت اشخاص نسبت به توسعه دستگاه های خودپرداز اقدام نموده و در سود، با اشخاص حقیقی سهیم شوند. به این ترتیب واگذاری دستگاه های خودپرداز به بخش خصوصی و اشخاص حقیقی از سال 1395 روند پرشتابی به خود گرفت و تاکنون نیز ادامه دارد،به ‌صورتی که تعداد زیادی در صف خرید این دستگاه‌ها قرار دارند. امروزه این کسب‌ وکار فراگیر شده و این دستگاه‌ها حتی در شهرهای بزرگ نیز در محل‌های پرتردد و با هدف دریافت وجه نقد، نصب میشوند. این کسب‌ وکار جزء معدود کارهایی است که می‌توان از طریق آن هر ماه حدود ده درصد سرمایه خود را به عنوان سود دریافت نمود و همه سرمایه نیز، نزد شما بماند.

 

چگونگی درآمدزاییUntitled 3 300x300 - نحوه درآمدزایی دستگاه

با نصب و راه اندازی یک دستگاه خودپرداز در مکانی مناسب و پر تردد ، با میانگین ماهانه حدود 5000 تراکنش و روزانه 10 میلیون تومان خروج پول از خودپرداز ، درآمد شتابی حاصله این دستگاه در هر ماه مبلغی بیش از3،5 میلیون تومان می باشد ، سهم درآمدی شما (60 درصد) از هر دستگاه مبلغی حدود 2 میلیون تومان در هر ماه می باشد.
روش کسب درآمد در دستگاه های خودپرداز بانکی یا ATM به این شکل است که با انجام هر تراکنش بین بانکی یا خروج وجه نقد از دستگاه، کارمزدی به پذیرنده ( دارنده ) دستگاه تعلق می گیرد که این کارمزد به صورت ماهیانه به حساب شخص پذیرنده واریز می گردد.


میزان تراکنش و درآمد خودپرداز

 محاسبات و براوردها از مدل کسب‌وکار شبکه خودپرداز نشان می دهد که سالانه حدود 2090 میلیارد تومان کارمزد بابت بیش از 3 میلیارد تراکنش بین بانکها داد و ستد می گردد و با در نظرگرفتن حدود 50 هزار دستگاه خودپرداز منصوبه ، درآمد هر دستگاه در سال حدود 45 میلیون تومان می باشد. بر اساس آمار سال 1396 بیش از 50 هزار خودپرداز فعال در کشور وجود دارد که این دستگاه ها یکی از ‌مهمترین ابزار بانک‌ها برای گردش پول نقد در کشور هستند، هر خودپرداز گنجایش 130 میلیون تومان پول نقد دارد.
نمودار زیر، توزیع تراکنش خودپردازهای بانک را نشان می‌دهد. تراکنش‌های انتقال وجه، مانده گیری و پرداخت قبض به ترتیب پس از تراکنش برداشت وجه، پرتکرارترین تراکنش‌های خودپرداز هستند.

کارمزدهای خدمات دستگاه خودپرداز

 

تصاویر