بانک قوامین


شرایط سوئیچ بانک قوامین

 تسویه آنی
کارمزد 60 درصد
ارتباطی امن و پایدار
قابل نصب بر روی NCR , Wincor

مدارک  مورد نیاز سوئیچ بانک قوامین

افتتاح حساب بانک قوامین ( حساب قرض الحسنه خاتم)
تکمیل فرم درخواست سوئیچ
تعهدنامه محضری و چک ضمانت
تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل
عقد قرارداد بهره برداری از دستگاه خودپرداز
سند مالیکت،اجاره نامه یا اجازه نامه از محل نصب
تصویر دستگاه نصب شده در محل به همراه سایبان